Sunday, November 27, 2011

Emiri Miyamoto - Dream

Artist: Emiri Miyamoto
Album: Dream
Year: 2009

1 - Dream
2 - Break
3 - Ave Maria
4 - Inochi no Hoshi
5 - Yume ~ Tenchijin Kikou
6 - Houren ~ Tenchijin Kikou
7 - Kizuna ~ Tenchijin Kikou
8 - Inori ~ Tenchijin Kikou
9 - Serenity
10 - 2-tsu no Seikaku Teki na Mazuruka OP. 19 ~ Obertas
11 - Thais no Meisou Kyoku
12 - Violin Sonata Daiyongakushou Allegretto Mosso Porco
13 - Cantabile
14 - Habanera
15 - Break (Piano Accompaniment Version)

download link

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...